Editör
Kılık Kıyafet Yönetmeliği

Yavuz Yılmaz
Aydın Üzerine

Sinan KARA
Lider, kardeşlik, Fitne/Fesat ve Eleştiri Üzerine

Murat BİÇER
Kendine Gelmek İçin Kurban Vakti

Zeki Savaş
Muhaliflerin Birbirleriyle Savaşı da Bu Savaşa Destek Olmak da Doğru Değildir

Mehmet Taş
Akil Adamlar Adıyaman Buluşması

Necmiye İkra Yener
13 Yıl Sonra...

Mustafa Naim
Hayırlı Bir Farklılıkla Tarihe Not Düşmek

Şeref Sidar
Aristokrat Müslümanlar

Muhammed Yıldırım
Suriye Üzerinden Türkiye Müslümanlarına Birkaç Soru

Nesip Hiçyılmaz
Özgürlük ve Özgünlük -2-

Hasan el-Basri


Cemil BAYIK


BİZİM TOPRAĞIN DİLİ


Yazar Sabiha ÜNLÜ’nün uzun bir zaman ve emek harcayarak kaleme aldığı romanı “Bizim Toprağın Dili” Öze Dönüş Yayınevinden çıktı.
 

 
 
 
24 Haziran 2008
YazdırFacebook Twitter
     Duâ: Öz’e Davet

     Necmiye İkra YENER

İnsanın, kendisine yetememe durumunun, ilahi makama arz edilişi…

Maddeden mana âlemine yükselmenin, kâmilleşmenin adresi…

Işıksız bir mahzenden inşirah bulmak için, ruhun aydınlığa doğru yol alışı…

Dua; ehemmiyetimizin, ehemmiyetli olabilmemizin teminatıdır.

Maneviyatın müteal ile iletişimidir, dua. Arızi tüm rahatsızlıklara karşı yudum yudum alınan ab-ı hayattır. Her yudumunda acizliğin bildirimi gizlidir. Beyinlerdeki müstağni putunu kırmanın huzur-u kalb ile azgınlaşmaktan kurtulma umududur.

Dua; zaman ve mekân ile sınırlandırılmayan, her an yapılmasıyla makbul, nimete mütenazır şükrün en yüce ifade şeklidir.

En güvenilir ve en koruyucu melceye sığınma ihtiyacı fıtridir. Dua; Mutlak Aziz ve Mutlak Celil olana iltica etme tercihinin kavli tezahürüdür. Fıtratın onayladığı bu sığınma, insanın tüm korkularını bertaraf etmek için kâfidir. Sığınılacak başka melceler aramak insanın kendisini aldatmasıdır.

Her an hazır ve nazır olana, en halisane ve en safiyane duygularla arz-ı hal eylemektir dua. Yüreklerdeki haşyete neden olan duadır. Niyazda bulunulan yüce makama karşı hissedilen haşyet insanı saygıya davet eder.

Tabii olarak dua davet/çağrı manasına da gelmektedir. Bizi, bizden olana davet etmektir, dua. Alçalmışlığa karşı yükselmeye davet…

Yükselebilmek için bütün alçaltıcı unsurları hayatımızdan silmeye davet…

Kibre karşı tevazua davet ve bunun için de ‘büyüklük Allah’a mahsustur.’ düsturuyla yaşamaya davet…

Bütün fevri hareketlere karşı sabra ve metanete davet ve bunun için de ‘sabır Allah’tan acelecilik şeytandandır.’düsturuyla yaşamaya davet…

İnsan; öz’ünde, ilahi nefesten zerreler taşımaktadır. İnsan, dua ederek ruhunu, öz’üne davet eder. Mutlak Yaratıcı olan Allah, kuru balçıktan yarattığı insanı; kendi nefesinden üfleyerek vücuda getirmiştir. Bu anlamda dua; insanın bizatihi ruhunda barındırılan ilahi soluğa bir davettir. Dua; bizi biz yapan, şerefli, değerli, yüce ve Ahsen-i takvim yönümüze dönük, ideal ve kâmil olana davettir. Duanın daveti âlemşümuldur. Havatır-ı şeytaniyeden kurtulup havatır-ı Rabbaniye’ye doğru yol almak için bu âlemşümul davete muhtacız. Yani her lahza bizleri günaha sevk etmek için uğraş veren şeytanın, hilelerinden, vesveselerinden kurtulmak ve Rabbimizin ilahi telkinlerine kavuşmak dua ile mümkündür.

Dua, dilin itiraf ettiği acziyet katrelerini, rahmet deryalarına dönüştürme niyetidir.

Dua her an hak ile uyanık oluşumuzun resmidir.

Dünyevi lezzetlerin tutsağı olanların ve muttasıl/aralıksız uyku sahiplerinin duadan uzak yaşam tarzları, büyük bir sıkıntının ya da altından kalkılması hayli zor olan bir belanın habercisidir. Ruh Hakikati arayıp Hakka yönelmiyorsa bütün arayış ve yönelişleri birer bela-yı berzahtır. Dua Hakka ve Hakikate en ulvi duygularla teveccüh etmektir. Dua, insanın mutlak manada teveccüh edebileceği tek istikamettir.

“Ruhumuz Hak’la uyanık değilse uyanıklığımız, tutsaklığımızdır.”(Mevlana)

Dua, müminin gücüne güç katan bir iksirdir. Bu iksir, gücün esrarını ifşa eder. Bedir’de üçyüz mümini, sayıca üç kat daha fazla müşrike galip kılan; (anlama kabiliyetimizin ötesinde, anlamakta zorlandığımız ) duanın etkileyici gücüdür.  Hicretin alacakaranlığında kinin neferleri pusudayken Ali-yel-Murtaza misali âleme rahmet olanın yatağında bekleyen ölüme inat; ölüme teşne olmaktır, dua. Hz. Ali’nin her türlü tehlikelere karşı göstermiş olduğu cesareti, yalnız Allah’tan yardım istemeyle maruf duanın gücüdür. İman, kinin karşısında muzafferiyet bayrağını kuşanırken; dua, bu muzafferiyetin nüvesine/özüne davet eder civanmert yüreklileri. Dua; kapıda beklemekte olan, sevgisizlikten taş kesilmiş yüreklerin, öldürmeye niyetli beyinlerin gözlerini göremez kılar. Rahmanın rahmetine dilbeste olanları Rahman olan Allah, rahmetine ve lütfuna mazhar eyler.

Dua Yüce Allah’ın lütuf ve keremine müştak olanlar için mükâfatın habercisidir. Dua ‘Rabbim beni yalnız başıma bırakma, sen mirasçıların en hayırlısısın’ şeklinde niyaz eden Hz. Zekeriya’nın kucağındaki Rahman’ın izzet ve kerem nişanesi olan Hz. Yahya’dır.

Dua,   ‘Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap; beni Firavundan ve Onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan kurtar.’diyen Hz. Asiye’ nin cennet-i mevasıdır. O ne güzel bir kurtuluş mekânıdır ve o mekân Hz. Asiye’nin filhakika layık olduğu en değerli mükâfattır.

Hz. Meryem’in,  hakikati göremeyen gözlere, hakikati haykırırcasına Hakkı konuşan; kucağında taşıdığı bebeğinin konuşması mucizevî bir (duanın)  mükâfatın adıdır. Salt Rabbin rızasını isteyen ve Rabbin rızasından gayrisini niyaz etmeyenin mükâfatı ne güzeldir.

Dua; Hz. Ömer’in hidayetine vesile olandır. Dua âleme rahmet olanın davetine icabet etmeyen Taiflilerin helakını önleyen, Habib-i Kibriya’nın iki mübarek dudağının arasından dökülen sözlerdir. Dua; Hz. Muhammed’in hayatının mukaddimesidir.

Dualarının kabul olmadığı hususunda endişe duyanların, yaşayışlarını mütalaa ederek, hayatlarında hal ve kal birlikteliğini tesis edip-etmedikleri noktasına dikkat etmeleri gerekir.

Bir tarafta isterken öte tarafta istediklerimizin arkasında durduğumuzun işareti, arzularımıza mebni amellerimizin olması gerekir. Rabbimizden üzerimizdeki rehaveti ve tembelliği kaldırması için niyaz ederken, aralıksız/muttasıl uykulara uzanarak tembelliğe kucak açmak büyük bir çelişki değil mi? Ya da Rabbimizden şehit olarak ölmeyi dilerken; erdemli, onurlu… şehitçe yaşamak için amel etmemek, şehid olma isteğimizle çeliştiğimizi göstermez mi?  Dua haddizatında yakini iman ve mücadil bir hayat sahipleri olduğumuzun bir beyanı değil midir?

Ya Rabbi! Muhammed Mustafa’nın @ ümmetinin felahı için, zalimlere karşı cehd edecek yürekleri çoğalt.

Ya Mucib! Bizleri, sana layıkıyla el açan ve dua edenlerden eyle. ÂMİN.

                  24.06.2008

necmiyeikrayener@fitrat.com


Bu yazı 1829 kere okunduAdınız Soyadınız :
E-mail :
Başlık :
Yorum :  
Güvenlik kodu :
   
Muhacir Erkam 06 Temmuz 2008 11:00:54
Bir dua...

(Bir dua paylaşmak sitedim)
Bir Bahai'nin duası :

Ya Rabb!
Menim zahirimi Öz bahşiş seherinin nuru ile işıklandırdığın gibi, batınımı da Öz Zühurunun Tan yerinin ışığı ile nurlandır.

Men, ey menim Allahım, küçücük bir tohumum ki, Öz muhabbet torpağında ekmişen, ve Öz sehavetinle cıkartmşsın. Bu tohum, ona göre de özünün gizli mahiyyetinde Senin rahmet suların ve fazl çeşmen için susayıb. Öz inayet semandan Senin gölgende ve Senin dergahında onun çiçeklenmesine sebeb olan şeyleri ona nazil eyle. Sen o Azimsinki Seni tanıyanların hepsinin kalbini Senin bol çaylarından ve hayat veren sularının çeşmesinden sularsın.

Ya Rabb!
Bütün yer yüzü insanlarının Senin Emrinin cennet bağına girebilmesine imkan ver ki, heç bir varlıq Senin razılığının hüdudlarından kenarda galmasın..
Alemlerin Rabbi olan Allaha hamd olsun!


şehadet 04 Temmuz 2008 12:17:48

dua kulun acizliğini ,kulun elinde hiç bir şey olmadığını,kulun gerçek sahibine dönüşüdür.rabbim bunu farkında olmayı ve buna göre yaşamayı nasip etsin.yazınız çok güzel allah razı ols.


MuHaCiR 30 Haziran 2008 00:41:41

Öncelikle acziyetimi ifade etmeliyim. ilk okuyuşumda duaya aktardığınız bu ince anlamları bir kaç defa okuduktan sonra duanıza amin diyerek üzerinde düşünmeye çalışabildim. içinde güzel bir farklılık hissettiriyor. Duaya duran yüreğinize ve Rahmanın rahmetini umarak uzanan ellerinize, damla damla rahmet olukları iner inşaAllah.

Allah'a emanetsiniz... selam ve dua ile...


KAMURAN 26 Haziran 2008 20:25:49
s.a.

amin


Ekmel Vanlı 26 Haziran 2008 12:44:58
Selam...

Ya Mucib! Bizleri, sana layıkıyla el açan ve dua edenlerden eyle. ÂMİN.


Norşini 25 Haziran 2008 15:18:53

Dua
Haykırış.
Yakarış.
Diriliş.

Ey Ebû Bekr'in kızı! Sana diğer duâları da için­de toplayan duâları söyleyeyim mi? Şöyle duâ et:

"Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim Re­sûlünün senden istediğini istiyorum, Resûlünün sana sı­ğındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. ALLAH'ım benim için kaza ettiğin şeyin âkibetini doğru yola ulaştır.” (
"Sana bir kısım sözler öğreteyim mi ki, ALLAH Teâlâ kimin hayrını murâd ederse onları ona öğ­retir, sonra ebediyyen unutturmaz. De ki:
"Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaa­fımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm'ı rızâmın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelîlim beni azîz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır.” (9)
"Ey Rabbim! Acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsızlıktan kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yapdığını insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.” (10)

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- duâasında: "Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl.” (11)

Ekseri duâları:
"Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl." İdi.. (12)


FANİ 24 Haziran 2008 23:59:23
AMİN

:)


isimsiz 24 Haziran 2008 20:26:39
ÇELİŞKİ

DUA DA ETMEYİZ DUA YA AMİN DE DEMEYİZ İŞTE BİZ BÖYLE BİR MİLLETİZ. YAPMAYIZ AMA YAPMIŞ GİBİ OLSUN DERİZ.


 
DOSYA
 
Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 Saat
ŞİİR
 
 • Gürsel ÇOPUR
  Kuyudan Çıkmayan Çocukluk
 • SON GELEN YORUM
 • merve kılıç
  Suriye de hormonlu devrim!!!
  suriye de veya başka bir ülkede bir rejimi begenmeyişimiz.o rejimin her konuda haksız olduğunu
 • MODERN İNSAN din, aşk ve mutluluk ÇIKTI
  BİZİM TOPRAĞIN DİLİ ÇIKTI
  YENİ ANAYASA VE TALEPLERİMİZ (YENİ) (10_YORUM)
  Seçimler sona erdi… Polemikler, ham vaatler, popülist öneriler, hamaset dolu nutuklar kısa süreliğine de olsa yerini gündelik siyasetin olağan seyrine bıraktı. Seçim sürecinde önemli bir argüman olarak kullanılan “yeni anayasa” konusu önümüzdeki dönemin temel gündemini oluşturacaktır. Anayasalar, kurucu ve bütün hukukî uygulamaların referansı olan metinlerdir. İyi yasaların, adaletsiz yöneticiler;...>>>

   
    Sizce Ortadoğu'daki gelişmeler toplumsal bir uyanışın mı göstergesi?

    Yaşananları yorumlamak güç. Net bir fikrim yok.
    Evet. Yaşananlar halkların uyanışıdır.
    Hayır. Bu, batılı güçlerin etkilediği bir süreçtir.

  Unutma sana ışık tutanlara sırtını dönersen, göreceğin tek şey kendi karanlığındır.

  Descartes
   
   
  8146857
   

   
  7
   

    28 Temmuz 2016 Perşembe  
   
   
  beyaz.net - bilisim - network - web uygulamalari